ADR

La autoescola Nº1 d'Igualada

Per poder treure’s l’autorització ADR es requereix una antiguitat mínima d’un any en el Permís B

El termini de validesa de les autoritzacions per transportar mercaderies perilloses és de 5 anys, això vol dir que s’ha de fer un curs d�actualització dins del cinquè any abans que caduqui.
Els cursos d’actualització tenen una durada de la meitat que els d’obtenció

Bàsic Comú:
Autoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicles caixa o contenidors d’embalums de classe 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.
Formació: 24 classes que equivalen a 18 hores
Examen: 1 Examen Teòric de 30 preguntes

Cisternes:
Autoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicles cisterna
Formació: 12 classes que equivalen a 11 hores
Examen: 1 Examen Teòric de 20 preguntes

Explosius:
Autoritza a transportar matèries explosives en vehicles caixa o contenidors. Per portar matèries explosives en cisternes és necessària l’Especialització d’ADR en Cisternes
Formació: 12 classes que equivalen a 11 horas
Examen: 1 Examen Teórico de 20 preguntas

Radioactius:
Autoritza a transportar matèries radioactives en vehicles caixa o contenidors. Per portar matèries radioactives en cisternes és necessària l�Especialització d�ADR en Cisternes
Formació: 12 classes que equivalen a 11 hores
Examen: 1 Examen Teóric de 20 preguntes