Permís Camió

La autoescola Nº1 d'Igualada

¿Qué puc conduir amb el permís C?

  • Automòbils que la seva massa màxima autoritzada excedeixi de 3.500Kg i que el seu número de places, inclòs el del conductor no excedeixi de 9
    Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc que la seva massa màxima autoritzada no excedeixi de 750Kg

¿Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

  • 1 Examen Teòric: Específic de 20 preguntes
  • 1 Examen Pràctic: Maniobres
  • 1 Examen Pràctic: Circulació

Compra ara en línia

200,00