CAP

La autoescola Nº1 d'Igualada

¿ Què és el CAP ?

El CAP és el Certificat mitjançant el qual superant els exàmens exigits habilita per a la realització del transport discrecional de viatgers i de mercaderies per carretera, obligatori des de l’11 de setembre de 2008 per a viatgers i a partir de l’11 de setembre de 2009 per a mercaderies.
Reial decret 1032/2007, del 20 de Juliol
Autoescola Montauto ofereix l’oportunitat a tots aquells conductors que ho necessitin a participar en els nostres cursos de CAP, tant d’obtenció com de renovació.

Si vols saber quin serà el proper curs de CAP contacta amb nosaltres i et facilitarem tota la informació que necessitis.

¿Quins conductors estan exempts del CAP ?

Els que tenen una velocitat màxima autoritzada que no supera els 45 quilòmetres per hora.
Els que utilitzin els serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els Cossos i Forces de Seguretat, o sota el control de les esmentades forces i organismes.
Els que estiguin sent sotmesos a proves a la carretera per a fins de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s’hagin posat en circulació.
Els utilitzats en situacions d’emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l’obtenció del permís de conducció o del certificat d’aptitud professional.
Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies que defineix l’article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.
Els que transportin material o equips per a l’ús del conductor en l’exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor..

Dades de reciclatge del CAP
Els conductors exempts de la formació inicial, hauran de fer la formació contínua, tots els conductors professionals cada cinc anys. Aquests cursos per renovar el CAP per al transport de mercaderies i/o viatgers s’han de realitzar durant tota la seva vida professional, consten de 35 hores teòriques, sense pràctiques obligatòries i sense examen

CAP MERCADERIES I VIATGERS (certificat d’aptitid professional)
* FORMACIÓ INICAL (140h)
* FORMACIÓ CONTÍNUA (35h)